Dagsorden årsmøte 2023

Dagsorden årsmøte 2023

Dagsorden for årsmøte i Stovner Rideklubb

Onsdag 8 mars 2023 kl. 18.30.

 

 

 

Dagsorden:

 

 

1:         Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps

 

2:         Godkjenne sakslisten

 

3:         Behandle styrets årsberetning for 2022

 

4:         Behandle regnskap for 2022

 

5:         Fastsette kontingent for 2024

 

6:         Vedta budsjett for 2023

 

7:         Valg av styre og tillitsmenn i Stovner Rideklubb

 

8:         Valg av styre og tillitsmenn i Stiftelsen Stovner Ridesenter

 

9:         Valg av kontrollkomité i Stovner Rideklubb

           

På årsmøtet kan ikke forslag om lovendring behandles som ikke er oppført på utsendt / kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

21.02.2023 21:00
lagt til handlevogn